TANJA GROENENDIJK-DE VOS MA, Amerikanist

Tanja Groenendijk-de Vos, MA

Amerikanist | Docent | Gastspreker | Commentator

OVER MIJ

Nadat ik in 2008 cum laude afstudeerde als Master in North American Studies, variant American Business, Politics & Society, heb ik mij toegelegd op het Amerikaanse politieke systeem, Amerikaanse verkiezingen, en trans-Atlantische relaties, in het bijzonder die tussen Nederland en Amerika. En waarom: waarom gebeuren de dingen in Amerika zoals ze gebeuren?

“Amerika intrigeert, provoceert en verbaast”

Het is boeiend meningen, feiten en ideeën over Amerika met elkaar te delen, en te doorgronden.

Als bestuurslid in de Atlantische Onderwijscommissie stimuleer ik het debat over trans-Atlantische veiligheidsvraagstukken voor docenten bovenbouw VO en ontwerpen we digitale lesmodules. Als lid van de American Chamber of Commerce in the Netherlands onderhoud ik contact met de NL/US business community en lever ik bijdragen. Zo ook via de American Womensclub The Hague.

DOCENT AMERIKA

Tanja doceert over Amerikaanse onderwerpen: zowel actuele politiek: Trump zijn presidentschap, verschuivingen in de Republikeinse en Democratische partij, de intense polarisatie, wie vult wiens campagnekassen, gerrymandering (gegoochel met kiesdistricten) en het onderdrukken van het stemrecht. En over het politieke systeem: Amerikaanse grondwet, werkt de balance of power, en hoe het Amerikaanse Hooggerechtshof met ‘Equal Justice for All’ daarin opereert.

Tanja ontsluit de geschiedenis van onze Nederlandse kolonie, New Netherlands van 1609 tot 1665 en hoe later 50 Amerikaanse Staten zijn ontstaan vanuit de 13 Engelse kolonies aan de oostkust.

En hoe de Amerikaanse (business)cultuur is ontstaan uit de koloniale tijd, met dominante migrantengroepen zoals de Pilgrims en Quakers (die voor een groot deel uit Rotterdam vertrokken).

GASTSPREKER / COMMENTATOR

Tanja is veelgevraagd en enthousiasmerende spreker die bij voorkeur interactief met publiek kennis deelt. En becommentarieert het Amerikaanse politieke nieuws via twitter of via radioprogramma’s.
Radio opname:

COLLEGES, CONFERENTIES EN CURSUSSEN

Voorbeelden van cursussen die zijn gegeven:
Lezing:

'Battle for the White House 2020'

3-delige collegereeks feb/maart 2020:

‘Battle for the White House 2020, wie daagt Trump uit?’

VU HOVO, 9 okt 2020:

https://hovo.vu.nl/nl/hovo-extra-lezingen-en-studiedagen/lezing-de-amerikaanse-verkiezingen/index.aspx

Erasmus Academie, 22 okt 2020:

https://www.eur.nl/erasmusacademie/cursus/battle-white-house-2020-trump-biden-2014br

Culturele Kring Adriaen Poirters, 27 okt 2020:

https://culturelekringoisterwijk.nl/agenda-2020-2021/

Thema-conferentie:

‘Het Amerikaanse Hooggerechtshof’

3-delige collegereeks:

‘De Amerikaanse Relatie met NL/Rotterdam’

3-delige collegereeks:

‘Zet het Trumpisme door? Midterm Verkiezingen 2018’

2-delige collegereeks:

‘Transatlantische relaties, een Nieuwe Kou?’

Lezing:

‘Ontstaansgeschiedenis van de Staten van Amerika’

Kindercollege (8-12 jaar):

‘Manhattan van en door Nederland?’

Workshop:

‘Trans-Atlantische relatie sinds 1989; NL-Jongeren in de Trumpiaanse periode’

Lezing:

‘New York en de Amerikaanse Cultuur’

Lezing:

‘Verschillen tussen de NL zakelijke cultuur en US business culture’

Lezingen:

’75 dagen Trump’, ‘100 dagen Trump’, ‘150 dagen Trump’ ,‘1 jaar Trump’

OPDRACHTGEVERS